Co to jest turystyka medyczna?

Turystykę medyczną można zdefiniować jako proces podróżowania poza kraj zamieszkania w celu uzyskania opieki medycznej. Wzrost popularności tego typu turystyki przyciągnął uwagę decydentów, badaczy i mediów. Pierwotnie ten termin dotyczył podróży pacjentów z krajów słabo rozwiniętych do dobrze rozwiniętych. Mogli w ten sposób poddać się zabiegom niedostępnym w ich ojczyźnie.

Co to jest turystyka medyczna?

Popularne trendy

Obecnie doświadczamy zarówno jakościowych, jak i ilościowych zmian w mobilności pacjentów. Coraz częściej ludzie podróżują z krajów bogatszych do słabiej rozwiniętych, aby uzyskać dostęp do usług zdrowotnych. Taka zmiana wynika przede wszystkim ze względnie niskich kosztów leczenia w biedniejszych krajach, dostępnością tanich lotów i zwiększonymi informacjami marketingowymi i konsumenckimi na temat dostępności usług medycznych.

Pacjenci często przebywają w obcym kraju po zabiegu medycznym. Zwiedzają, biorą udział w wycieczkach lub uczestniczą w innych tradycyjnych aktywnościach turystycznych.

Koszt

Turystyka medyczna reprezentuje zjawisko na całym świecie, o wielomiliardowej wartości. W następnej dekadzie ma być jeszcze bardziej popularna. Dla osoby zainteresowanej usługami zdrowotnymi koszt jest kluczowym czynnikiem decydującym o otrzymaniu opieki medycznej za granicą.

Głównym powodem, dla którego kliniki i szpitale w krajach rozwijających się są w stanie obniżyć swoje ceny, jest bezpośrednio związana ze statusem gospodarczym państwa. Obserwuje się bezpośrednią korelację z produktem krajowym brutto na mieszkańca, który jest wskaźnikiem poziomu dochodów. W konsekwencji ceny zabiegów chirurgicznych są o 30-70% niższe w krajach, w których kwitnie turystyka medyczna.

Co to jest turystyka medyczna?

Jakość

Wyposażenie techniczne jest podstawą algorytmu diagnostycznego pacjentów, podczas gdy jakość funkcjonalna jest mierzona przez usługi oferowane w ośrodkach opieki zdrowotnej. Jakość usług w turystyce medycznej jest kluczowym czynnikiem przyciągania klientów.

Istotne będzie wykorzystanie odpowiednich strategii marketingowych i ocena jakości przed akredytację instytucji uznanej na arenie międzynarodowej. Taka akredytacja ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zaufania do jakości opieki zdrowotnej.