Polska na międzynarodowym rynku turystyki medycznej

turystyka medyczna

Turystyka medyczna może przynosić szereg korzyści. Zwykle utożsamiamy je przede wszystkim z tymi zyskami,jakie notują turyści zagraniczni, okazuje się jednak, że stratna nie jest również ludność miejscowa. Na pierwszyplan wysuwa się to, że same kliniki i szpitale są coraz lepiej przygotowane do tego, aby funkcjonować na rynkumiędzynarodowym.

Poprawia się komfort pobytu w nich, możemy przy tym liczyć na to, że nasze zdrowie i życiebędzie ratowane z wykorzystaniem sprzętu wysokiej jakości.Nie bez znaczenia wydaje się jednak również rozwój infrastruktury związanej z turystyką. Turyści medycznimuszą zatrzymywać się w hotelach i pensjonatach, a te robią wszystko, aby uatrakcyjnić im pobyt.

Okazuje się, żerównież nasz kraj ma podstawy do tego, aby wiązać duże nadzieje z tą gałęzią turystyki, a nasz potencjał sprawia,że możemy aspirować do miana jednego z regionalnych liderów. Oczywiście nie oznacza to, że sukces przyjdzienam nadspodziewanie łatwo, może się bowiem okazać, że będzie wymagać zakrojonych na szeroką skalę działańpromocyjnych.Gdybyśmy mieli wskazać na te państwa w naszej części Europy, których powinniśmy obawiać się najbardziej, zpewnością byłyby to zarówno Czechy, jak i Węgry.

Polska na międzynarodowym rynku turystyki medycznej

Okazuje się, że są one w stanie zaproponować nie tylko sameusługi medyczne na bardzo wysokim poziomie, ale również kampanie promocyjne przybliżające je turystom zZachodu. Również na innych kontynentach znajdują się państwa, od których Polska mogłaby wiele się nauczyć,potentatami w zakresie turystyki medycznej są bowiem zarówno Indie, jak i Malezja i Tajlandia.W samej Polsce za wzór stawiane jest przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, które wykorzystujebliskość niemieckiej granicy. Dziś cieszy się ono już tak dużym powodzeniem, że nie musi promować sięszczególnie intensywnie, aby mieć pewność, że turyści medyczni znajdą do niego drogę.

turystyka medyczna

Polska jako kraj turystyki medycznej – jeszcze kilka lat temu zdecydowanej większości z nas mogłoby się towydawać całkowitą abstrakcją. Jednak wiele się zmieniło i obecnie turystyka medyczna rozwija się doskonale. Zroku na rok jest coraz więcej osób, które pojawiają się w Polsce, by skorzystać z pomocy medycznej.

Personelmedyczny w naszym kraju jest świetnie wykształcony i wszystkim gwarantuje profesjonalną pomoc medyczną. Niema problemu, by skutecznie zająć się nawet tymi skomplikowanymi problemami medycznymi, które dotyczą wieluosób szukających rozwiązania różnych problemów. Szczególnie ważne będzie również to, że niskie ceny są tutajczymś wyjątkowym dla większości osób. To właśnie ceny przyciągają ludzi do tego, by skorzystać z usługmedycznych w naszym kraju.Gdy chodzi o turystykę medyczną okazuje się, że może być ona bardzo ważną częścią naszej gospodarki i zwracasię na to swoją uwagę coraz mocniej. W kolejnych latach prawdopodobnie, turystyka medyczna będzie się dalejświetnie rozwijać i popularyzować. Z jakiego powodu turyści medyczni wybierają nasz kraj?

Niskie ceny topodstawowy element, który przyciąga do naszego kraju osób szukających pomocy medycznej. Trzeba zwrócićuwagę na to, że ten ceny mogą być mniejsze nawet o około 40% niż w innych krajach unijnych. Jednak w częścioferowanych nam zabiegów będzie można liczyć na to, że cena będzie niższa nawet o około 80%. Pacjenci z różnych krajów przybywają do Polski, ponieważ oczekują również, że pomoc medyczna będzie tutajoferowana szybciej niż w ich rodzimych krajach, gdzie często niestety służby medyczne są w kryzysie i niefunkcjonują na odpowiednim poziomie.

Personel medyczny w naszym kraju jest coraz lepiej wykształcony iprzygotowany do tego, by spełnić oczekiwania praktycznie wszystkich pojawiających się pacjentów. Doskonałaznajomość języków ma tutaj swoje istotne znaczenie, ponieważ można oczekiwać kontaktu z lekarzem, który niebędzie utrudniony ze względu na problemy z językami. Do Polski można się także łatwo dostać przy pomocytanich linii lotniczych i to również przyciąga wielu pacjentów. Jeśli chodzi o te usługi, które cieszą sięnajwiększym zainteresowaniem to będą to między innymi zabiegi stomatologiczne. Oprócz tego również wartozwrócić uwagę na propozycje chirurgów plastycznych, kardiologów czy ortopedów. Zaskakujące może być to, żeusługi dentystyczne cieszą się takim zainteresowaniem, ale niska cena usług w połączeniu z dobrą jakościąprzyciąga