Co warto wiedzieć o defibrylatorze automatycznym zewnętrznym?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (zwany również AED) wykorzystywany jest w reanimacji ofiary nagłego wypadku, np. komunikacyjnego. Używany jest przede wszystkim przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Jeśli jednak urządzenie znajduje się na miejscu zdarzenia może go też zastosować zwykła osoba w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Jest niezwykle przydatny, gdy pacjent nie oddycha lub jest nieprzytomny.

Co warto wiedzieć o defibrylatorze automatycznym zewnętrznym?

Typy defibrylatora zewnętrznego

Tradycyjny defibrylator zewnętrzny stosowany jest do przywrócenia właściwego krążenia i wyrównania zaburzonego rytmu serca. Można go zastosować u dorosłych i dzieci, które ukończyły 8 roku życia. W przypadku młodszych dzieci należy użyć specjalnych elektrod pediatrycznej i właściwej funkcji pediatrycznej w odpowiednim defibrylatorze. Jeżeli jednak nie dysponujemy takim defibrylatorem, możemy również wykorzystać tradycyjny defibrylator zewnętrzny.

U niemowląt, które nie ukończyły 1 roku życia, nie powinniśmy stosować automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Jednak nowoczesne urządzenia są niezwykle przydatne u starszych dzieci i dorosłych. Pozwalają bezbłędnie wykryć nieprawidłowy rytm serca. Samodzielnie wykonują wyładowanie. Wtedy nie jest potrzebna pomoc ratownika. Możemy je znaleźć w budynkach użyteczności publicznej.

Co warto wiedzieć o defibrylatorze automatycznym zewnętrznym?

Zasady używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Jeżeli miał miejsce nagły wypadek, musimy w pierwszej kolejności się upewnić, że nikomu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Następnie wyślijmy drugą osobę po AED i poprośmy ją, by zadzwoniła po karetkę. W tym czasie rozpocznijmy resuscytację krążeniowo-oddechową ofiary. Przestrzegajmy zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wykonujemy ją, dopóki nie zostanie dostarczony AED.

Kiedy będziemy mieć już defibrylator, włączmy go i naklejmy elektrody we właściwych miejscach na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Następnie postępujemy zgodnie z poleceniami głosowymi lub wizualnymi zaprogramowanymi na urządzeniu.

Po podłączeniu AED stwierdza, czy konieczna jest defibrylacja. Jeżeli jest wskazana, naciśnijmy właściwy przycisk oznaczony jako “defibrylacja”. Używana jest defibrylacja dwufazowa albo jednofazowa. Automatyczny defibrylator zewnętrzny dokonuje pojedynczych wyładowań. Po defibrylacji nie oceniajmy tętna i oddechu.