ECMO - co to takiego jest?

ECMO to technika polegająca na pozaustrojowym utlenianiu krwi. ECMO to skrót od angielskiej nazwy ExtraCorporeal Membrane Oxygenation. ECMO można wykorzystywać także do wspomagania krążenia, dlatego też należy zaznaczyć, że skrót ECMO używany jest zamiennie ze skrótem ECLS oznaczającym ExtraCorporeal Life Support, czyli pozaustrojowe podtrzymywanie życia.

System ECMO/ECLS

System ECMO/ECLS to nic innego jak pozaustrojowy układ, który składa się z pompy oraz oksygenatora. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na pewien określony czas zastąpić pacę niewydolnego narządu tj. płuc lub serca. Należy przy tym zaznaczyć, że taki sprzęt sam w sobie nie leczy, jest stosowany natomiast po to, aby zapewnić potrzebny czas, który jest konieczny do wyzdrowienia niewydolnego narządu. Jest, więc to swego rodzaju proteza zastępująca prace płuc/serca do czasu, kiedy będą one w stanie działać samodzielnie. Trzeba liczyć się również z tym, że metoda ta jest bardzo inwazyjna, a ponadto obarczona dużym ryzykiem, dlatego też rozwiązanie to stosuje się wówczas, kiedy inne sposoby leczenia takie jak np. stosowanie leków wspomagających pracę płuc i serca czy też zaawansowane techniki wentylacji okażą się nieskuteczne.

ECMO - co to takiego jest?

Sposoby wspomagania ECMO

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby wspomagania ECMO, są to ECMO żylno– żylne i ECMO żylno- tętnicze. Różnią się one pomiędzy sobą podłączeniem kaniuli oddającej. ECMO żylno– żylnie stosowane jest w przypadku niewydolności płuc, ECMO żylno- tętnicze – niewydolności serca. Należy podkreślić, że ECMO zarówno żylno – żylne, jak i żylno-tętnicze stosuje się wyłącznie w sytuacji, w której zachodzi szansa na odwracalność procesu, który doprowadził do niewydolności danego narządu. Z urządzenia takiego można korzystać od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni. Należy pamiętać o tym, że im dłuższy jest czas zastosowania systemu ECMO tym większe jest ryzyko wystąpienia powikłań. Jeżeli czas, w którym można było korzystać z system ECMO się kończy, a dany narząd nie zaczyna funkcjonować prawidłowo to w przypadku niewydolności serca można spróbować zastosować inne długoterminowe systemy wspomagania, natomiast dla pacjentów z niewydolnością oddechową pozostaje już tylko próba przeprowadzenia transplantacji.