Jak zdiagnozować zaburzenia psychiczne?

Zaburzenia psychiczne związane są z psychicznym cierpieniem. Można też wówczas zauważyć spadek jakości wielu sfer życia. Zaburzenie psychicznym jest określeniem często używanym zamiennie z terminem choroba psychiczna i zaburzenie zdrowia psychicznego.

 Jak zdiagnozować zaburzenia psychiczne?

Co to jest zaburzenie psychiczne?

Zaburzenie psychiczne to zespół, który charakteryzuje się klinicznie istotnym zaburzeniem funkcji poznawczych, kontroli emocji lub zachowania. Odzwierciedlają zaburzenia w procesie psychologicznym, biologicznym lub rozwojowym, znajdującym się u podstaw funkcjonowania umysłowego, życia zawodowego lub innych ważnych czynności.

Wielu psychologów i psychiatrów zauważa, że oczekiwane reakcje na częsty stresor, taki jak śmierć bliskiej osoby, nie są uważane za zaburzenia psychiczne. Sugeruje również, że zachowania często uważane za sprzeczne z normami społecznymi nie są uważane za zaburzenia, chyba że działania te są wynikiem pewnych zaburzeń.

Diagnoza zaburzeń psychicznych

Często problemy zdrowia psychicznego współwystępują z uzależnieniem. Zanim możliwe będzie skuteczne i odpowiednie leczenie, najpierw należy profesjonalnie zdiagnozować zaburzenie psychiczne. Skuteczne leczenie jest uzależnione od konkretnej przyczyny objawów. Dlatego ważne jest, aby diagnoza była dokładna i skrupulatna. Klient powinien być diagnozowany nie tylko pod kątem zaburzeń psychicznych, ale również warunków fizycznych. Wiele osób ma więcej niż jedno zaburzenie, dlatego dokładna diagnoza powinna wykryć wszystkie problemy, z którymi boryka się dana osoba.

Przeprowadzenia badania fizycznego

Lekarz ogólny lub inny pracownik służby zdrowia jest często pierwszą osobą, która diagnozuje zaburzenia zdrowia psychicznego. Specjalista powinien wykryć problemy medyczne, które mogą być przyczyną, towarzyszyć lub wynikać z zaburzenia psychicznego. Niektóre zaburzenia, takie jak lęk i depresja, mogą mieć podłoże fizyczne. Problemy z tarczycą i inne choroby fizyczne są często mylone z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego tak ważna jest właściwa diagnoza lekarska. Wskazane są również testy laboratoryjne. Jeśli lekarz nie znajdzie żadnej fizycznej przyczyny problemów, powinien skierować pacjenta do psychologa lub psychiatry.

 Jak zdiagnozować zaburzenia psychiczne?

Ocena psychologiczna

Psychiatrzy i psycholodzy mogą diagnozować zaburzenia psychiczne. Psychiatra jest lekarzem specjalizującym się w zdrowiu psychicznym. Psycholog również specjalizuje się w tej dziedzinie wiedzy, ale nie ma wykształcenia medycznego. Psychiatrzy w przeciwieństwie do psychologów mogą przepisywać leki. Aby uzyskać certyfikat, zarówno psychiatra, jak i psycholog musi mieć specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie praktyczne.

Na pierwszej wizycie specjalista rozmawia z pacjentem o aktualnych objawach. Często nieformalne rozmowy pozwalają wykryć tego typu zaburzenia. Czasami terapeuta przeprowadzi bardziej uporządkowaną ocenę psychologiczną, aby postawić lepszą diagnozę. Może też przeprowadzić specjalistyczne testy.

Zaburzenia psychiczne możemy podzielić na:

 • zaburzenia neurozwojowe,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia dwubiegunowe i pokrewne,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne,
 • zaburzenia związane z traumą,
 • zaburzenia dysocjacyjne,
 • objawy somatyczne i inne zaburzenia pokrewne,
 • zaburzenia odżywiania i żywienia,
 • zaburzenia eliminacji,
 • zaburzenia snu i czuwania,
 • dysfunkcje seksualne,
 • dysforia płci,
 • zaburzenia destrukcyjne, kontroli impulsów i zachowanie,
 • stosowanie substancji i zaburzenia uzależniające,
 • zaburzenia neurokognitywne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia parafiliczne.

Artykuł przygotowany przy współpracy z serwisem GabinetyRozwoju.pl.